Selbstverwaltung der deutschen Minderheit im XVI. Stadtbezirk

Sprechen Sie deutsch?

Beszél Ön németül? Ha igen, akkor azért, ha nem akkor pedig azért jó, ha tudja, hogy a

Német Önkormányzat támogatásával a német származású szülők gyermekei már az óvodában

és az iskolában is tanulhatják a német nyelvet kiemelt óraszámban. A részletekről Péteri

Ildikót, a Fővárosi Német Önkormányzat vezetőségi tagját, a sashalmi tanoda igazgató-

helyettesét kérdeztük.

– A XVI. kerületben az óvodás korúak számára a Szentmihályi Játszókert óvodában, az

általánosiskolás-korúaknak pedig a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban van

lehetőség intenzív német nyelvtanulásra.

– A Német Önkormányzat hogyan tudja támogatni a nyelvoktatást?

– Tekintettel arra, hogy mind óvodai, mind iskolai nemzetiségi pedagógusokból hiány van,

megpróbáljuk a képzést támogatni. Akár alapszakként, akár posztgraduális képzésként

választja valaki a nemzetiségi pedagógus szakot, van lehetőségünk arra, hogy támogassuk a

tanulmányait. Ebben segítségünkre van az önkormányzat is. Ilyen képzésben vett részt Varga

Istvánné, aki most a Szentmihályi Játszókert Óvodában végzi a munkáját mindenki

megelégedésére. Szerencsére e pillanatban a Táncsics Iskolában is vannak szakképzett

nemzetiségi pedagógusaink, így szeretettel várjuk azokat a jelentkezőket, akik szeretnék, ha

gyermekük megtanulná a német nyelvet, amellyel párhuzamosan megismerkednek egy kis

német kultúrával és a nemzetiségi hagyományokkal is.

A képzés támogatásán kívül vásároltunk az első és a második német nyelvkönyvből 30-30

darabot a gyerekek számára, és további 4-4 darabot a népismeret tanításához használatos

kiadványból a pedagógusoknak. Kaptak továbbá laptopot és videovetítőt is, ami tovább

szélesíti az oktatás lehetőségeit. Támogatjuk a beszédfejlesztő nyelvi táborokat is, amelyhez

legutóbb az iskola 50 ezer, a Német Önkormányzat pedig 300 ezer forinttal járult hozzá.

Jelenleg a Táncsicsban az első és második osztályban 22, illetve 26 fővel működik a

nemzetiségi nyelvoktatás, és újdonságként meg lehet osztani az osztályokat nyelvtanulás

szempontjából.

– Hogy van mindez az óvodában?

– A Játszókert óvodában jelenleg egy 23 fős csoportban tanulnak a gyerekek németül. Csak az

egyik – már említett – óvónéni rendelkezik nemzetiségi diplomával, a másik magyar

óvodapedagógusi végzettségű, így a rájuk bízott kicsik párhuzamosan ismerkednek a két

nemzet szokásaival, viselkedési normáival. Megtanulják az alapvető köszönési formákat, a

bemutatkozást, a hétköznapi helyzetekben szükséges szókincset, kifejezéseket. Fontosabb

ünnepnapokon német nyelvű műsorokban is részt vesznek. Úgynevezett tapasztalat általi

nyelvtanulásban részesülnek; egy idő után az azonos helyzetekben ismétlődő szavakat

megértik anélkül, hogy hallanák a magyar megfelelőjét.

– Hogyan lehet jelentkezni a nemzetiségi csoportokba?

– Az óvodai és iskolai beiratkozáshoz is nyilatkozniuk kell a szülőknek, hogy valamelyik

ágon német származásúak.

– Elég a nyilatkozat, vagy dokumentumokat is kell csatolni.

– Elég az írásban benyújtott nyilatkozat, és azoknak, akik segítik a munkánkat, vagy vissza

tudjuk követni a német származást, mi is szívesen adunk támogató nyilatkozatot.

– Hány fő kell egy óvodai vagy iskolai csoport elinduljon?

– Ehhez minimum 8 szülői nyilatkozattal kell rendelkeznünk. Fontos, hogy az átlagos iskolai

beiratkozással szemben nincs körzetekhez kötve a felvétel. A kerület bármelyik pontján lakó

gyermekek jelentkezhetnek. Jó hír a következő tanévre, hogy a jövőben a német nyelvű

nemzetiségi tankönyvek költségeit az állam vállalja magára, így azokért nem kell fizetnünk.