Német Nemzetiségi Önkormányzat

Selbstverwaltung
der deutschen Minderheit
im XVI. Stadtbezirk

Címünk:

A Német Nemzetiségi Önkormányzat postai címe: Budapest 1163 Havashalom u. 43.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat irattára: Budapest 16. kerület Veres Péter u. 157.

Elérhetőség:

Német Nemzetiségi Önkormányzat
1163 Bp. Havashalom u. 43.
Telefon: 401 15 51
Péteri Ildikó elnök
Mobil: 06-20-95-67-014
e-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

„Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird.”
„Nem ott vagyunk otthon, ahol lakunk, hanem ahol megértenek bennünket.”

(Christian Morgenstern)

 

Köszöntjük a XVI. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat honlapján.
Reméljük gyakran meglátogatják oldalunkat, melyen megpróbáljuk Önöket tájékozatatni a közösségünket érintő legfrissebb információkról, hírekről.

A XVI. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a nemzetiségi német és a német, mint idegennyelv oktatását, mellyel elősegíthető, hogy a kerületi lakosok megismerjék és megéljék a német nemzetiségi kultúrát, ill. nyelvtudásukkal versenyképes résztvevőként jelenjenek meg az EU munkaerőpiacán. Éppen ezért - a jelen pályázat útján - lehetőségeinkhez mérten támogatni kívánjuk a XVI. kerületi közoktatási és felnőttképzési intézmények német/nemzetiségi német oktatását, eszköztámogatás révén.

A pályázat célja:
- Alapvetően a XVI. kerületi közoktatási és felnőttképzési intézmények eszközbeszerzésének
támogatása - a nemzetiségi német, és a német, mint idegennyelv oktatásához szükséges tárgyi
feltételek fejlesztése érdekében: eszközrendszer korszerűsítése, bővítése, esetlegesen új
technológiák/módszerek bevezetése.

Az elnyerhető támogatás mértéke:
- A támogatás forrását a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak átutalt adományok képezik. A pályázat keretében összesen 120 000 Ft vissza nem térítendő támogatás kerül kiosztásra.

Pályázatot nyújthat be:
- Budapest XVI. kerületében székhellyel rendelkező, állami vagy önkormányzati fenntartású, illetve közhasznú szervezetek által fenntartott közoktatási vagy felnőttoktatási intézmények, amelyeknél a pályázati űrlap kitöltési útmutatója szerint igazolt módon tanítanak nemzetiségi németet/ németet, mint idegen nyelvet, akár tantárgyként, akár szakkör keretében. (A szakkörnek min. egy éves múltra kell visszatekintenie, és min. nyolc főt számláljon.)

A pályázat benyújtása:
- Pályázni kizárólag az e célra szolgáló űrlap kitöltésével lehet, amit mellékelten küldünk.
- A pályázati anyagot postai úton küldje meg önkormányzatunknak. Postacímünk:
Német Nemzetiségi Önkormányzat
1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Jelige: Eszköztámogatási pályázat.
- A pályázat benyújtási határideje: 2012. április 20.
- Pályázati díj nincs.

Fontos tudnivalók:
- Csak új eszközök beszerzése támogatható.
- Az adott eszköz beszerzésének, szállításának illetve üzembe helyezésének költségeire támogatás nem igényelhető.
- A Német Nemzetiségi Önkormányzat az eszközöket nem szerzi be, hanem a nyertes pályázó(k) által kiegyenlített számla bemutatásától számított 20 napon belül átutalással vagy készpénzben kifizeti a megítélt pénzösszeget.
- A pályázónak biztosítania kell a beszerzendő eszköz összköltségének minimum 10%-át.
- Pályázni csak hiánytalanul kitöltött és mellékletekkel ellátott pályázati űrlappal lehet.
A pályázati űrlap kitöltésével kapcsolatos tudnivalókat a mellékelt útmutató
tartalmazza.
- A nyertes pályázó(k)nak a támogatás átvételét követő 3 hónapon belül írásos és lehetőség szerint fényképekkel illusztrált beszámolót kell készíteni a támogatott eszköz felhasználásáról.

Előnyt élveznek azok az intézmények:
- Amelyeknél nemzetiségi német oktatás/nevelés is folyik.
- Amelyeknél magas óraszámban tanítják a német nyelvet (min. 4 óra/hét).
- Amelyek támogatják a Német Nemzetiségi Önkormányzatot, ill. tevékenyen részt vesznek a német kisebbségi programokban.
- Ahol a pályázó magasabb önrészt vállal.
- Amelyek még nem kaptak támogatást a Német Nemzetiségi Önkormányzattól.

Sok szeretettel várjuk a pályázatokat! Reméljük minél több intézménynek tudunk segíteni!

Budapest, 2012-03-22

Péteri Ildikó
NNÖ elnök