Német Nemzetiségi Önkormányzat

Selbstverwaltung
der deutschen Minderheit
im XVI. Stadtbezirk

Címünk:

A Német Nemzetiségi Önkormányzat postai címe: Budapest 1163 Havashalom u. 43.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat irattára: Budapest 16. kerület Veres Péter u. 157.

Elérhetőség:

Német Nemzetiségi Önkormányzat
1163 Bp. Havashalom u. 43.
Telefon: 401 15 51
Péteri Ildikó elnök
Mobil: 06-20-95-67-014
e-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

„Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird.”
„Nem ott vagyunk otthon, ahol lakunk, hanem ahol megértenek bennünket.”

(Christian Morgenstern)

 

Köszöntjük a XVI. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat honlapján.
Reméljük gyakran meglátogatják oldalunkat, melyen megpróbáljuk Önöket tájékozatatni a közösségünket érintő legfrissebb információkról, hírekről.

Sprechen Sie deutsch?

Beszél Ön németül? Ha igen, akkor azért, ha nem akkor pedig azért jó, ha tudja, hogy a

Német Önkormányzat támogatásával a német származású szülők gyermekei már az óvodában

és az iskolában is tanulhatják a német nyelvet kiemelt óraszámban. A részletekről Péteri

Ildikót, a Fővárosi Német Önkormányzat vezetőségi tagját, a sashalmi tanoda igazgató-

helyettesét kérdeztük.

– A XVI. kerületben az óvodás korúak számára a Szentmihályi Játszókert óvodában, az

általánosiskolás-korúaknak pedig a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban van

lehetőség intenzív német nyelvtanulásra.

– A Német Önkormányzat hogyan tudja támogatni a nyelvoktatást?

– Tekintettel arra, hogy mind óvodai, mind iskolai nemzetiségi pedagógusokból hiány van,

megpróbáljuk a képzést támogatni. Akár alapszakként, akár posztgraduális képzésként

választja valaki a nemzetiségi pedagógus szakot, van lehetőségünk arra, hogy támogassuk a

tanulmányait. Ebben segítségünkre van az önkormányzat is. Ilyen képzésben vett részt Varga

Istvánné, aki most a Szentmihályi Játszókert Óvodában végzi a munkáját mindenki

megelégedésére. Szerencsére e pillanatban a Táncsics Iskolában is vannak szakképzett

nemzetiségi pedagógusaink, így szeretettel várjuk azokat a jelentkezőket, akik szeretnék, ha

gyermekük megtanulná a német nyelvet, amellyel párhuzamosan megismerkednek egy kis

német kultúrával és a nemzetiségi hagyományokkal is.

A képzés támogatásán kívül vásároltunk az első és a második német nyelvkönyvből 30-30

darabot a gyerekek számára, és további 4-4 darabot a népismeret tanításához használatos

kiadványból a pedagógusoknak. Kaptak továbbá laptopot és videovetítőt is, ami tovább

szélesíti az oktatás lehetőségeit. Támogatjuk a beszédfejlesztő nyelvi táborokat is, amelyhez

legutóbb az iskola 50 ezer, a Német Önkormányzat pedig 300 ezer forinttal járult hozzá.

Jelenleg a Táncsicsban az első és második osztályban 22, illetve 26 fővel működik a

nemzetiségi nyelvoktatás, és újdonságként meg lehet osztani az osztályokat nyelvtanulás

szempontjából.

– Hogy van mindez az óvodában?

– A Játszókert óvodában jelenleg egy 23 fős csoportban tanulnak a gyerekek németül. Csak az

egyik – már említett – óvónéni rendelkezik nemzetiségi diplomával, a másik magyar

óvodapedagógusi végzettségű, így a rájuk bízott kicsik párhuzamosan ismerkednek a két

nemzet szokásaival, viselkedési normáival. Megtanulják az alapvető köszönési formákat, a

bemutatkozást, a hétköznapi helyzetekben szükséges szókincset, kifejezéseket. Fontosabb

ünnepnapokon német nyelvű műsorokban is részt vesznek. Úgynevezett tapasztalat általi

nyelvtanulásban részesülnek; egy idő után az azonos helyzetekben ismétlődő szavakat

megértik anélkül, hogy hallanák a magyar megfelelőjét.

– Hogyan lehet jelentkezni a nemzetiségi csoportokba?

– Az óvodai és iskolai beiratkozáshoz is nyilatkozniuk kell a szülőknek, hogy valamelyik

ágon német származásúak.

– Elég a nyilatkozat, vagy dokumentumokat is kell csatolni.

– Elég az írásban benyújtott nyilatkozat, és azoknak, akik segítik a munkánkat, vagy vissza

tudjuk követni a német származást, mi is szívesen adunk támogató nyilatkozatot.

– Hány fő kell egy óvodai vagy iskolai csoport elinduljon?

– Ehhez minimum 8 szülői nyilatkozattal kell rendelkeznünk. Fontos, hogy az átlagos iskolai

beiratkozással szemben nincs körzetekhez kötve a felvétel. A kerület bármelyik pontján lakó

gyermekek jelentkezhetnek. Jó hír a következő tanévre, hogy a jövőben a német nyelvű

nemzetiségi tankönyvek költségeit az állam vállalja magára, így azokért nem kell fizetnünk.